Vi är egentligen hopplöst omoderna
i vårt affärstänkande;
Vi gör cyklar som håller länge.
Det är en del av vår filosofi att göra så lite
avtryck som möjligt på vår jord. Därför är det
den mest naturliga saken i världen att
vi även hjälper begagnade
Skeppshultcyklar att hitta nya ägare.
Helt utan kostnad. Vi står för forumet.
Vi är egentligen hopplöst omoderna i vårt affärstänkande; Vi gör cyklar som håller länge.
Det är en del av vår filosofi att göra så lite avtryck som möjligt på vår jord. Därför är det den mest naturliga saken i världen
att vi även hjälper begagnade Skeppshultcyklar att hitta nya ägare.
Helt utan kostnad. Vi står för forumet.

Skeppshult Återbruk® - regler och villkor

Allmänna villkor

Vårt forum Skeppshult Återbruk® är till för både privatpersoner och företag.
Skeppshults roll är enbart att förmedla kontakt mellan köpare och säljare. Vi står helt utanför affärstransaktionen. Denna är en direkt affärsuppgörelse mellan köpare och säljare. Som köpare är det viktigt att kontrollera att cykeln ifråga ägs av säljaren. Enklast gör du det via originalhandlingar och att samtliga nycklar finns.
Skeppshultcykeln har följaktligen varken juridisk rätt eller möjlighet att ta parti för någon av parterna.
Objektsbeskrivningen är det som ligger till grund för parternas affärsavtal som är bindande för båda parter. Till detta kommer eventuella muntliga eller skriftliga överenskommelser mellan säljare och köpare. Annonsören är därmed personligen ansvarig för sin annons. Skeppshultcykeln ansvarar inte för den utannonserade varan.
Alla rättigheter till annonstexten och bilden överlåts till Skeppshultcykeln AB.

 

Följande gäller när du annonserar

Bara Skeppshultcyklar
I vårt forum är det bara tillåtet att annonsera Skeppshultcyklar. Annonsering av kopior eller andra varumärken är följaktligen inte tillåten.

Beskrivning av cykeln
Rubriken måste beskriva cykeln på ett tydligt vis. Du får inte använda onödiga tecken eller priser i rubriken.
Cykeln ska beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att bara länka till en annan sida. Ange gärna färg, inköpsår och andra väsentliga uppgifter. Det blir då enklare att hitta annonsen för en ev. köpare. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa är skyddade under upphovsrättslagen. Du får inte heller använda dig av sökord i annonstexten. Endast annonser på svenska eller engelska är tillåtna.

Kategorisering av cykeln
Annonsen skall läggas i den kategori som bäst beskriver den cykel du annonserar

Dubblettannonser
Det är inte tillåtet att ha samma cykel annonserad i form av flera olika annonser samtidigt. Radera den gamla annonsen innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in samma cykel under flera län eller i mer än en kategori.

Länkar
Länkar i annonser skall vara relevanta i förhållande till den cykel du annonserar. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt.

Bilder
Bilder i annonsen skall visa den cykel du vill sälja. Inga andra bilder är tillåtna. Företagslogotyper får inte användas. Tänk på att du inte får ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Bilderna är skyddade under upphovsrättslagen.

Stötande innehåll
Annonser som kan verka allmänt stötande, eller stötande mot folkgrupper, enskilda individer eller offentliga personer är inte tillåtna.

Orealistiska erbjudanden
Skeppshultcykeln förbehåller sig rätten att bedöma vad som är ett orealistiskt erbjudande.

Byte av cykel i annons
Det är inte tillåtet att byta ut varan vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Övriga förbehåll
Skeppshultcykeln förbehåller sig rätten att avgöra när en annons bryter mot reglerna. Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden.

 

Personuppgifter

E-post
Du måste ha en giltig och fungerande e-postadress för att kunna annonsera i vårt forum.
Genom att registrera dig som användare på Skeppshult Återbruk® så godkänner du de principer för insamling och användning av information som beskrivs nedan. Vi följer lagen om hantering av personuppgifter.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om GDPR https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Insamling av personuppgifter
I samband med registrering på Återbruk® uppger den som registrerar sig frivilligt vissa personuppgifter. Skeppshultcykeln samlar för närvarande in: namn, e-postadress och telefonnummer.
Viss information kan samlas in i samband med användandet av våra tjänster. Det kan vara namnet på Internetleverantören och den IP-adress och domän användaren ansluter sig ifrån, uppgifter om operativsystem och webbläsare.

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera våra tjänster på sidan. Uppgifterna används även för att förhindra missbruk av våra tjänster.
Skeppshultcykeln lämnar inte ut några uppgifter till tredje part. Skeppshultcykeln kan dock komma att hjälpa polisen med information om olagligheter förekommer i annonser. Identiteten på en annonsör eller den som svarar på annonsen kan fastställas av internetleverantören via IP-adress.